Varga Anna lelkipásztor

Varga Anna lelkipásztor

Áldás békesség!
 
Szeretnék pár szóban röviden bemutatkozni. Kárpátalján, Mezőváriban születtem. Nagy családban nőttem fel
hárman vagyunk testvérek. Mezőváriban töltöttem iskolás éveimet egészen az érettségi bizonyítvány
megszerzéséig. Ezután a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen Hittudományi Karán kezdtem meg
tanulmányimat lelkipásztor szakon. Elhívásom érdekes történet, hiszen, semmiképpen sem szerettem volna soha
lelkész lenni, mivel nem szerettem ha az emberek rám figyelnek. De az Úrnak más terve volt. Minden
tiltakozásom ellenére vezetgetett e felé a hivatás felé. A konfirmációm alkalmával világossá vált előttem, hogy
nem csak én akarok lelkész lenni, hanem az Isten terve ez az életemmel. Áldásként egy olyan igét kaptam, amely
azóta is erőt és bátorságot ad a nehézségek közepette is. „Nem a nap lesz többé napvilágod, nem a hold fénye
világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságot és Istened lesz ékességed.” Ézsaiás 60,19 Úgy hiszem, ez az
ige, nemcsak a számomra, hanem mindannyiunk számára bátorító és erőt adó lehet.
 
A nagykörösi gyülekezetben először 2019 februárjában jártam, a Női világimanap alkalmából. Ekkor
ismerkedtem meg e gyülekezet vezető lelkipásztoraival, és néhány kedves gyülekezeti taggal. Mindenki nagyon
kedvesen és szeretettel fogadott már akkor is. Egy évvel később exmisszusként kerültem a gyülekezetbe, majd
rövid ideig segédlelkészként szolgáltam, 2021. novembere óta pedig beosztott lelkésze lehetek a gyülekezetnek.
Isten gondviselése és áldása ez, itt szolgálhatok a gyülekezetben. Ezért hálás vagyok Istennek, és a gyülekezet
lelkipásztorainak, akik szívesen fogadtak és szolgálati lehetőséget biztosítottak.
 
Az elmúlt években a Kocséri gyülekezetben végeztem szolgálatokat, és a kocséri valamint nyársapáti
iskolákban és óvodákban tartottam hittan órákat. Ifjúsági órát szerveztem a kocséri fiatalok számára, valamint
kollégámmal Bencével együtt gyakran szervezünk kirándulásokat, táborokat. Emellett igyekeztem más
gyülekezeti alkalmakon is részt venni, és mindenből kivenni a részem. Remélem még hosszú ideig szolgálhatok
és lehetek tagja a gyülekezetnek.
 
Varga Anna
Beosztott lelkész