Hálaadó Istentisztelet, Kocsér

Dátum: 
2013-11-09, szombat, 14:00

„Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!”
Zsolt 65,5

A Nagykőrös-Kocséri Református Gyülekezet szeretettel meghívja a megújult templomáért való

 Hálaadó Istentiszteletre,

 melyet 2013. november 9-én 14 órakor tartunk a Kocséri Református Templomban.

Igét hirdet:
Dr. Szabó István
a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke

Áldást mond:
Takaró András
a Délpesti Református Egyházmegye esperese

Szeretettel hívjuk az ünnepséget követő szeretetvendégségre is, melyet a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében tartunk.

A kocséri református templom felújítása maroknyi kocséri református gyülekezeti tag és az anyaegyházközség, a nagykőrösi református gyülekezet kezdeményezése és áldozatvállalása.

A felújítás támogatói: Dunamelléki Református Egyházkerület, Délpesti Református Egyházmegye, a Nagykőrösi Református Egyházközség, valamint a község adakozó keresztyén polgárai voltak. Köszönet minden támogatásért.

Egyedül Istené a dicsőség!

SOLI DEO GLORIA!