2018.01.07. Presbiter- és főgondnok fogadalomtétel

 

 

„Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.” (1Kor 1,9)

 

A 2017. november 12-én tartott Egyházközségi Közgyűlésen megválasztott presbitérium új presbiter- és pótpresbiter tagjainak fogadalomtételére, valamint az új f őgondnok, Rácz Péter beiktatására került sor gyülekezetünkben az új esztendő első vasárnapján.

Ezen alkalom adott lehetőséget arra, hogy az 500év-500biblia program keretében egykori és új presbitereink is átvehessenek egy-egy Szentírást, mint a gyülekezet ajándékát. Gimnáziumunk igazgató asszonya is köszöntötte presbitereinket.

Leköszönő, most már tiszteletbeli főgondnokként tovább szolgáló főgondnokunk, Daru Ambrus is köszöntötte az új főgondnokot, s életére, szolgálatára Isten áldását kérte.

A megválasztott és tisztségükbe beiktatott presbitérium tagjainak életére és szolgálatára Isten áldását kérjük!

Soli Deo Gloria!