Gyülekezetünk hirdetései 2020. március 22.

Dátum: 
2020-03-22, vasárnap, 10:00

Elhunyt: Kiss Sándorné született Gerecze Erzsébet 86 esztendőt élt asszonytestvérünk, aki a Gát utca 4. sz alatt lakott. Temetése március 25-én, szerdán 13 órakor lesz a református temetőben.

Özvegy Beőrné Dr. Kladács Ágota 80 évet élt asszonytestvérünk, aki a Derkovits utca 15 szám alatt lakott. Temetése március 27 én pénteken 14 órakor lesz a református temetőben

Mester János (Dónáth Edit özvegye), aki 96 esztendőt élt és az Ádám L. u. 6. szám alatt lakott. Temetése március 24-én 13 órakor lesz a református temetőben.

Eltemettük: Bekő Dénes testvérünket, aki 82 évet élt és a Nádasdy utca 23. szám alatt lakott.

Vecsei Ferenc 75 évet élt férfitestvérünket

Isten vigasztaló szeretete legyen a gyászoló hozzátartozókkal.

A temetésekkel kapcsolatosan nyomatékosan kérjük a gyászoló családokat, hogy a temetéseken, csak a legszűkebb családi kör (legfeljebb 10 fő) vegyen részt, és kérjük megértésüket, hogy az elkövetkezendőkben a ravatalozó zárt terében nem tartunk gyászistentiszteletet. A felravatalozásra, vagy a ravatalozó fedett előterében, vagy a sírnál kerül sor. Kérjük, imádkozzanak a szolgálatot végzőkért is, hogy a végtisztességet illő módon tudjuk megadni az elkövetkezendőkben is. Az Úr legyen velünk!

Hirdetem továbbá a testvéreknek, hogy istentiszteleteink a Youtube csatornán, a Facebook oldalunkon, illetve honlapunkon, tekinthetőek meg. Kérjük, hogy a kapcsolatot telefonon, és emailban tartsuk. Ne feledkezzünk el idősebb testvéreinkről sem! Segítsünk, mindenki a maga lehetőségeit figyelembe véve.

Istentiszteletünk írott anyagát kinyomtatjuk, kérjük, legyenek segítségünkre, hogy az eljuthasson olyan testvéreinkhez is, akik az elektronikus médiában nincsenek jelen.

Továbbra is tudunk szájmaszk készítéséhez anyagot adni és várjuk olyanok jelentkezését, akik varrni tudnának. Az elkészült maszkokat ingyenesen odaadjuk azoknak, akik ezt kérik.

Kérjük, vigyázzanak magukra és most ez azt jelenti, hogy a járvány idején lehetőleg ne mozduljanak ki otthonaikból Ha feltétlenül szükséges maszkot mindenképpen vegyenek fel. Figyeljük a központi híradásokat, ne üljünk fel rémhíreknek és álhíreknek és ne továbbítsunk ilyeneket.
Imádságra buzdítunk minden testvérünket. Templomunk harangja minden délben megszólal, és ezen idő alatt a gyülekezet lelkipásztora a templomban az Úrasztalánál imádkozik Isten megtartó szeretetéért, szabadításáért és kegyelméért.
Lelkészi hivatalunk is zárva, telefonon és emailben lehet kapcsolatba kerülni velünk.