Gyülekezetünk hirdetései 2020. március 29.

Dátum: 
2020-03-29, vasárnap, 11:00

Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten három alkalommal hirdettük a feltámadás és az örök élet igéit a temetőben. Eltemettük Mester János testvérünket kedden, 24-én, elbúcsúztunk Kiss Sándornétól 25-én, szerdán, és pénteken Beörné Dr. Kladács Ágotát búcsúztattuk. Isten vigasztaló szeretet legyen a gyászoló családokkal.

Szeretném elmondani a testvéreknek, hogy gyülekezetünk tagjai jó példával járnak elöl az egymás megsegítése szolgálatában, sok maszk készül, sokan vállalnak bevásárlást időseknek, élve a telekommunikációs eszközökkel sokan keresik a másikat testvéri jó szóval biztatással bátorítással. Én magam mindennap a templomban a déli harangszó ideje alatt imádkozom, a baj elmúltáért, városunkért, gyermekeinkért és szüleinkért, népünkért és a teremtett emberiségért. Fohászkodjunk és kérjük a mi Urunkat, mert hiszem, Neki van hatalma megszabadítani minket.

Kérem a testvéreket, hogy az adakozásról ne feledkezzenek el e nehéz időkben és megváltozott körülmények között sem. Perselyadományaikat, fenntartói járulékaikat átutalással teljesíthetik. Akinek erre nincs módja, az kérhet postai csekket, vagy a legegyszerűbb módon, adományát a hivatal postaládájába is beteheti, megjelölve a borítékon, hogy azt mire szánja. Köszönjük! A jószívű adakozót szereti és megáldja az Isten!