Testvérgyülekezet

Testvérgyülekezeteink

Testvérgyülekezetünk 1991 óta a Marosvásárhely-Vártemlomi Református Egyházközség. Az azóta eltelt időben számos alkalommal találkoztak közösségeink. Gyülekezeti kirándulások keretében, de családok közötti barátságok, testvéri kapcsolatok is kialakultak. A vásárhelyi kántortanítóképző főiskola, és a városunkban működő Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskola Kara között 1994 óta szakmai kapcsolat is alakult a két gyülekezet lelkipásztorainak közvetítésével.

Hivatalosan nem testvérgyülekezeti keretek között, de Arany János révén „Arany-híd” épült Nagyszalonta és Nagykőrös között. Számos önkormányzati és gyülekezeti szervezés révén történt találkozás.

Testvérvárosi alapokon szerveződött testvéri kapcsolat a Szászrégeni Református Egyházközséggel is, melynek gyümölcseképpen több alkalommal történtek találkozások, közös istentiszteletek.

Szintén testvéri kapcsolat, de többszöri találkozás, közös istentiszteletek történtek a bácskossuthfalvai (Ómorvaica) gyülekezettel a két gyülekezet lelkipásztorainak régi jó, atyafiságos kapcsolatából.

Bár hivatalosan még nem emelkedett testvérgyülekezeti kapcsolatra, hosszú évek óta tartjuk a kapcsolatot partiumi Zilah-Fenyvesi gyülekezettel, és lelkipásztorukkal: Bogdán Zsolt esperes úrral.
A kapcsot Ferkő Éva nyársapáti gyülekezeti tagunk jelentette, aki zilahi születésű, s Nyársapátra költözve bekapcsolódott az ottani gyülekzet életébe, majd a Fébé Nőszövetség munkájába. Vele jártunk először kis nőszövetségi küldöttséggel Zilahon, s vettük fel a kapcsolatot az ottaniakkal. Azóta is rendszeresen (évről-évre) találkozunk, legutóbb 2007. szeptemberében (fényképes hír itt).